środa, 21 marca 2012

Witamy!


Pierwszy dzień, dzień narodzin bloga jest czymś wyjątkowym i przerażającym. Celowo użyte tu słowo narodziny bardziej wiąże się z życiem (takim biologiczno chemicznym istnieniem), niżeli z powstaniem interaktywnej struktury, którą ktoś kiedyś nazwał blogiem. Słowo te użyte zostało by podkreślić charakter nie tylko tego co przelane jest z myśli w postaci ciągu znaków tworzących pewną spójną, zrozumiała bardziej lub mniej całość, lecz po to by ukazać niemowlęce doświadczenie osób zaangażowanych w tworzenie WARSZAWY W SZPILKACH. Tak naprawdę to autorzy bloga rodzą się po raz pierwszy w świecie porośniętym lasami piękna, łąkami delikatności, poprzecinanymi przez rzeki i dorzecza rozmaitych styli. I to właśnie tymi rzekami postaramy się płynąć na naszej tratwie zbudowanej z wrażliwości i poczucia estetyki, dostrzegając te wszelakie krajobrazy opisując je i malując w umyśle obrazy takie, których nikt nie wymaże a jedynie odrestauruje dla kolejnych pokoleń.
Będziemy ukazywać to co dostarcza emocje i uczucia rodzące się zarówno od pierwszego spojrzenia jak i takie wymagające pracy.
Pisać zamierzamy o tym co będzie się działo lub co miało miejsce w Warszawie z uwzględnieniem elementu tytułowego jakim są szpilki w szerokim tego słowa znaczeniu! Chcemy spojrzeć na świat mody warszawskiej w innych kategoriach, kategoriach traktujących ubiór nie jako przedmiot ale jako uczucie, którego poszczególne elementy razem lub z osobna tworzyć będą postać, którą albo się pokocha albo znienawidzi!
Życzymy wielu inspiracji z Warszawą w szpilkach! 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz